Behöver jag bygglov för att uppföra ett utegym?

Nej! Ett utegym är inte bygglovspliktigt. Vi rekommenderar dock att ni kollar med er kommun då lokala variationer kan förekomma.