Hur monterar jag mitt Djungelgym?

Monteringsinstruktion

Utegym säljes i delar och kan konstrueras efter egna önskemål och rådande föreskrifter SS-EN 16630:2015

Nedan visar vi på delar som ingår i paket 1 – och hur vi råder att montera.

Steg 1. Välj ut en lämplig plats med plant underlag och stora fria ytor.

Steg 2. Ta hjälp av en vän och börja med att montera ihop Monkeybaren. Det underlättar om ni monterar stegen i rätt höjd (anpassat efter era behov) från början. Markera därefter ut de fyra stolparnas position.

Steg 3. Gräv lämpliga gropar, 55-75 cm djup, beroende på underlag och tjäle. Ett tips är att lägga en plan stenplatta i botten av varje hål innan stolparna placeras i hålen. Ställ ner Monkeybaren i de fyra hålen och ha den som utgångspunkt när du placerar ut övriga stolpar.

Steg 4. När hela gymmet är på plats så ska du stoppa ner armering i groparna och fyll på med betong. Räkna med ca 3 säckar grovbetong/hål. Då klarar utegymmet tung belastning med god säkerhet.

Steg 5. Justera och vattenpassa under hela processen så att allt är på rätt position. Kontrollera och återspänn efter några dagars brukande.

 

Här följer en instruktionsfilm med tips om hur en komplett montering av ett Djungelgym-  utegym kan gå till (Obs! Gymmet i filmen är en gammal modell av Djungelgym med andra typer av fästen och stänger)