Montering

Ett utegym är inte bygglovspliktigt eller anmälningspliktig. Vi rekommenderar dock att ni tar reda på vad som gäller i er kommun då det kan finnas lokala variationer. Du bör alltid tänka över placeringen av Djungelgymmet så att denna inte stör din granne.

 

Steg 1. Välj ut en lämplig plats med plant underlag och stora fria ytor.

Steg 2. Montera ihop ditt Djungelgym och markera ut stolparnas position.

Steg 3. Gräv lämpliga gropar (beroende på underlag och tjäle) och gjut fast stolparna för att de ska klara av stor belastning med god säkerhet.

Steg 4. Justera och vattenpassa under hela processen så att allt är på rätt position innan säkerhetsskruven sätts på plats.

 

 

Här följer en instruktionsfilm (med en massa tips) om hur en komplett montering av ett djungelgym kan gå till.